ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމާއި، ޑްރައިވަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 09 ޖޫން 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.

 

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް