ކޮވިޑް 19 ގެ މި ހާލަތުގައި ހިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް މިހާރު ކޯޓުތަކުން އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޯޓުތަކަށާއި، ޑީޖޭއޭ އަށް ގުޅޭނެ އިތުރު ފޯން ނަންބަރުތައް

1.png

Phone Numbers(Courts & DJA).jpg